Oracle BI is de recente business intelligence suite van Oracle en is sinds kort ook bekend onder de naam Oracle Analytics Server, de on-premise variant van Oracle Analytics Cloud.

Om in staat te zijn om allerlei zinvolle overzichten te maken en deze te presenteren met behulp van BI Dashboards, is het noodzakelijk om een repository in te richten. In deze repository worden allerlei definities vastgelegd, om standaardrapporten en ad-hoc vraagstukken zo eenvoudig mogelijk te maken.

De inrichting van de repository is daarom uitermate belangrijk. In deze cursus leert u alle benodigde vaardigheden om de repository goed in te richten.
De cursus is praktisch van aard, waarbij naast inleidende theorie vooral oefeningen worden uitgevoerd om praktische ervaring op te bouwen met de Oracle BI Foundation Suite.

De duur van deze cursus is drie dagen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ontwikkelaars die een fundament moeten neerleggen voor personen die met Dashboards & Answers aan de slag gaan.

Daarnaast is naast is de cursus ook bedoeld voor beheerders, die naast specifieke onderwerpen rondom beheer meer inzicht willen krijgen in de werkzaamheden van ontwikkelaars.

Voorkennis

Voor deze cursus is het niet noodzakelijk om bepaalde voorkennis te hebben. Kennis van Data Warehousing en dimensioneel modelleren, alsmede kennis van SQL is wel een pré.

Opbouw

Deze cursus bestaat uit drie modules.

Cursusopbouw

Achtergrondinformatie en Installatie

 • Inleiding
 • Achtergrondinformatie. Historie van het product, toepassingsgebieden, vergelijking met producten van andere softwareleveranciers.
 • Architectuur. Onderdelen van OBIEE, welk onderdeel is waarvoor?, wat is de samenhang?
 • Installatie van OBIEE software. Vormen van installatie, kenmerken, voor- en nadelen, stappenplan

Inrichten van een OBIEE repository

 • Bronmodel is een Data Warehouse
 • Bronmodel is een transactiesysteem
 • Bronmodel is een platgeslagen structuur
 • Bronmodel is een Essbase kubus
 • En verder 
  • Best Practices
  • Toepassing van aggregatie
  • Combineren van verschillende soorten bronnen (Excel en Oracle database)
  • Time Series
  • Afgeleide meetwaarden: Calculated Measures, Level Based Measures, Share Measure
  • Cache Management

Beheer

 • Beveiling. Soorten beveiliging, implementatietechnieken.
 • Versiebeheer. Hulpmiddelen en technieken, Multiuser Development, software promotie (OTAP).
 • Usage Tracking. Kenmerken, implementatie, gebruik.

Direct inschrijven kan hier

 • Soort dienst Cursus
 • Product Oracle Business Intelligence (OBIEE)
 • Optioneel via partner Vijfhart
 • ,