Business Intelligence (BI) lijkt wel een onontkoombaar fenomeen voor iedere organisatie. Het is niet voor niets als een van de vier grote pijlers aangeduid voor de informatietechnologie segmenten in 2015.

Daarnaast maakt een Data Warehouse (DW) voor veel organisaties standaard onderdeel uit van hun BI oplossing.

In deze cursus worden de begrippen rondom BI en DW uitgelegd op een heldere wijze. De cursus is vooral bedoeld voor die personen die gaan beginnen met BI & DW, als ook voor hen die hun kennis willen opfrissen.

De duur van deze cursus is drie dagen.

De eerste dag richt zich vooral op BI en de organisatie, de laatste twee dagen wat meer op DW en de techniek.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor:

 • Analisten die BI & DW oplossingen ontwerpen;
 • Ontwikkelaars die de oplossingen moeten gaan bouwen;
 • Beheerders die BI & DW applicaties beheren;
 • Eindgebruikers die BI & DW applicaties intensief gaan gebruiken.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig. Het volstaat indien u vanuit uw rol en verantwoordelijkheid te maken krijgt met Business Intelligence & Data Warehousing.

Cursusdetails

Business Intelligence

 • Inleiding
 • Achtergrondinformatie. Aanleiding, historie, positionering Business Intelligence en Data Warehousing, noodzaak, toegevoegde waarde.
 • Organisatie. Van klein (project) tot groot (BI Competence Center). Wat zijn belangrijke succesfactoren en wat zijn bekende valkuilen?
 • Architectuur. Opzet, keuzes, uitwerking, standaardisatie.

Data Warehousing

 • Architectuur. Gevolgen voor technische keuzes, alternatieven
 • Gestructureerd ontwerp. Stappenplan om te komen tot een ontwerp, achterhalen informatiebehoeften, informatiebehoeften vertalen naar een concreet model. Theorie, hoofdlijnen en uitzonderingen. Feiten en dimensies.

Diverse vraagstukken komen aan de hand van een centrale casus aan de orde.

 • Implementatietechnieken. Een papieren model omzetten in een fysiek model. Toelichting beschikbare technologie. Best Practices.
 • Marktontwikkelingen & Trends.
 • Databeveiliging. Algemene theorie, te maken keuzes, voorbeeld implementatie

Direct inschrijven kan hier

 • Soort dienst Cursus
 • Producten N.v.t.
 • Optioneel via partner Vijfhart
 • ,