BICONOMICS is een bedrijf dat actief is sinds 1 september 2005. Vanaf de start is het bedrijf gebaseerd op twee pijlers: Business Intelligence en Business Investments. Beide begrippen worden afgekort als “BI”.

Aangezien deze begrippen ook twee (“bi”) onderwerpen vormen, is daarmee direct een verklaring gegeven voor de naam BICONOMICS.

In 2013 is het bedrijf opgesplitst in twee verschillende werkmaatschappijen om de activiteiten voor business intelligence en business investments van elkaar te scheiden. Sinds die tijd richt BICONOMICS services zich op dienstverlening en kennisopbouw en -overdracht voor business intelligence. BICONOMICS investments zich op business investments.

Op deze website treft u een beschrijving aan van beide kernactiviteiten, waarbij er meer details zijn te vinden over Business Intelligence dan over Business Investments.

Business Intelligence

De nadruk bij BICONOMICS ligt op Business Intelligence. We kunnen gerust stellen dat we een expertisecentrum zijn op dit gebied. Naast de benodigde kennis en kunde op technologiegebied uit zich dit vooral in kennis en kunde om informatiebehoeften om te zetten in realistische ontwerpen (dimensionele modellen en ETL), die daarna worden gerealiseerd in een werkende oplossing. Na de realisatie kunnen we u ook helpen met het borgen van de oplossing door de taken en verantwoordelijkheden te specificeren voor functionele ondersteuning (Business Intelligence Competence Center) en technische ondersteuning (de IT tak voor Business Intelligence).

Ook kunt u ondersteuning krijgen bij het borgen van de oplossing door kennisoverdracht door middel van cursussen.