BICONOMICS is een bedrijf dat actief is sinds 1 september 2005. Vanaf de start is het bedrijf gebaseerd op twee pijlers: Business Intelligence en Business Investments. Beide begrippen worden afgekort als “BI”. Aangezien deze begrippen ook twee (“bi”) onderwerpen vormen en de basis zijn voor de economie van ons bedrijf, is daarmee direct een verklaring gegeven voor de naam BICONOMICS.

In 2013 is het bedrijf opgesplitst in twee verschillende werkmaatschappijen om de activiteiten voor business intelligence en business investments van elkaar te scheiden. Sinds die tijd richt BICONOMICS services zich op dienstverlening en kennisopbouw en -overdracht voor business intelligence. BICONOMICS investments zich op business investments.

Op deze website treft u alleen een beschrijving aan van de activiteiten rondom Business Intelligence.

Business Intelligence

De nadruk bij BICONOMICS (services) ligt op Business Intelligence. We kunnen stellen dat we een expertisecentrum zijn op dit gebied, en dat is niet iets dan we zelf verkondigen, maar regelmatig horen van onze klanten.

We hebben een passie voor BI, en dat betekent dat we veel kennis en kunde in huis hebben om informatiebehoeften om te zetten in realistische ontwerpen (dimensionele modellen en ETL).

Als het daarnaast gaat om een ontwerp te vertalen in een goed werkende oplossing, dan bent u bij ons ook op het juiste adres. Met behulp van vooral Oracle technologie zijn we in staat om een goed werkende BI-applicatie te realiseren. Oracle business intelligence technologie zit in ons ‘dna’, want als bedrijf moet je keuzes maken en specialiseren in technologie.

Na de realisatie kunnen we u ook helpen met het borgen van de oplossing door de taken en verantwoordelijkheden te specificeren voor functionele ondersteuning (Business Intelligence Competence Center) en technische ondersteuning (de IT tak voor Business Intelligence). Uit de praktijk blijkt dat niets belangrijker is voor een BI-applicatie om de borging goed te regelen. Naast advies over de organisatorische inrichting kunt u bij ons ook terecht om de benodigde kennis bij uw medewerkers te borgen door kennisoverdracht via ‘training on the job’ of door middel van cursussen.