Cross filters in Power BI

Bij het maken van modellen binnen Power BI Desktop kunt u een aantal eigenschappen invullen bij relaties / joins tussen tabellen.

Een van die eigenschappen is een “cross filter”. Een cross filter bepaalt binnen Power BI in hoeverre een filter in een rapport op de gegevens van een tabel een andere gerelateerde tabel ook filtert. Klinkt misschien wat cryptisch, dus laten we het concreet maken met voorbeelden.

Soorten cross filters

In onderstaande figuur tonen we een gedeelte van een model. In deze figuur kunt u zien dat het icoon op de relatie tussen “Calendar” en “Finance” anders is dan die tussen “Product” en “Finance”.

Bij de relatie tussen Calendar en Finance is een single cross filter gebruikt. U herkent dit filter aan een pijltje op de lijn van de relatie.

Bij de relatie tussen Product en Finance is dit een cross filter both. Die herkent u aan twee pijltjes op de lijn van de relatie.

Cross filter single

Bij een cross filter single werkt de de filtering van gegevens op de gegevens uit de Calendar tabel door op de gegevens van Finance. Andersom werkt dit niet. Dus als u filter op de gegevens van Finance, dan ziet u nog steeds alle rijen uit de tabel Calendar.

Cross filter both

Bij een cross filter both werkt de de filtering van gegevens op de gegevens uit de Product tabel door op de gegevens van Finance. Andersom werkt dit ook zo. Dus als u filter op de gegevens van Finance, dan worden alle die rijen uit Product getoond die zijn gerelateerd aan de gefilterde .

Hieronder ziet u het gedrag dat is gebaseerd op het model dat we gebruiken en dat in het begin is getoond.

Filtering van een jaartal uit de Calendar tabel leidt tot filtering van Finance rijen, en vervolgens leidt dit tot filtering bij Product (cross filter both).
Filtering van een product uit de Product tabel leidt tot filtering van Finance rijen maar niet tot filtering bij Calendar (cross filter single).

Wijziging van gedrag door overal een cross filter BOTH te gebruiken

Wanneer we nu ook de relatie tussen Calendar en Finance wijzigingen in een “cross filter both”, dan wijzigt het gedrag van filtering in de rapporten. Dit wordt getoond in de figuur hieronder.

De vraag die nu nog bestaat is of het handig is om voor cross filtering “both” te kiezen. Het lijkt handig, maar u kunt terecht komen in een spaghetti van filters, en ook is het binnen BI niet meer dan normaal om combinaties te kunnen kiezen die er niet zijn. Dit zegt ook iets: geen combinaties is ook een vorm van kennis / inzicht.

Reacties zijn gesloten.