Stappenplan creatie en publicatie business analytics

Power BI van Microsoft maakt het mogelijk om snel data te visualiseren om daarmee inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen uw organisatie.

In dit artikel lichten we het stappenplan toe om van een set brongegevens te komen tot een gedeeld en gepubliceerd dashboard inclusief onderliggende rapporten.

In Power BI Desktop zijn er drie views die u kunt openen:

  1. De report view. Deze view gebruikt u vooral voor het maken van rapporten. Desondanks kunt u vanuit deze view toch allerlei acties opstarten zoals het importeren van brongegevens.
  2. De data view. Deze view gebruikt u om van een tabel de definities aan te passen voor presentatiedoeleinden. Denk hierbij vooral aan het toekennen van business namen aan tabellen en kolommen, maar ook aan het onzichtbaar maken van kolommen die er alleen maar voor technische doeleinden zijn.
  3. De relationships view. Deze view gebruikt u om relaties tussen tabellen te leggen.

Voorbereiding: Specificeren van de brongegevens

We starten met het importeren van de brongegevens. Dit kunnen een of meer bestanden zijn (Excel of CSV), maar ook een of meer tabellen uit een database, of een combinatie van beide.

U importeert de definities, legt relaties tussen de tabellen / bestanden en past naamgeving aan van tabellen en kolommen.

Om een filmpje te bekijken hoe dit interactief werkt, kun hier klikken.

Hulpmiddel = Power BI desktop

Maken van data visualisaties met behulp van rapporten

In de report view kunt u vervolgens op een of meer pagina’s visualisaties maken om de brongegevens op maat te tonen voor uzelf en uw collega’s.

Er zijn vele vormen van visualisaties die u standaard meegeleverd krijgt met Power BI. Ook is het mogelijk om via een soort bibliotheek “custom visualisations” te importeren en te gebruiken.

Het is vrij eenvoudig om deze visualisaties toe te voegen aan een rapport. U kiest een visualisatie en voegt vervolgens de kolommen toe die u wilt tonen.

Opmerking: Elk rapport kan slechts gebaseerd zijn op 1 set van brongegevens. Helaas is het (nog) niet mogelijk om visualisaties voor verschillende bronnen te combineren in 1 rapport. Dit gebeurt in het dashboard na het publiceren van uw BI oplossing.

Hulpmiddel = Power BI desktop

Publiceren van de gemaakte BI oplossing

Het publiceren van een gemaakte BI oplossing (dataset en rapport(en)) is vrij eenvoudig.

  1. Kies in Power BI Desktop voor de optie > File > Publish > Publish to Power BI of druk op het Publish icoon in de taakbalk van Power BI.
  2. Log in op de online versie van Power BI, en daar krijgt u een link te zien om de upload te bevestigen.

Hulpmiddel = Power BI desktop en powerbi.com

Dashboard maken van onderdelen uit het rapport

Met behulp van een dashboard kunt u belangrijke gegevens vanuit verschillende rapporten bij elkaar brengen om zo kort en bondig een overview te maken.

Daarvoor is het nodig om een pagina uit een rapport of een visualisatie uit een rapport op een dashboard te plaatsen (“pinnen”) in een zogenaamde “dashboard tile” (tegel).

In de figuur hierboven ziet u verschillende tiles met visualisaties. Elke tile wordt omkaderd door een grijs stukje achtergrond.

Elke tile wordt ververst qua inhoud, en door erop te klikken springt u naar de visualisatie in het rapport.

Hulpmiddel = powerbi.com

Delen van de gemaakte business analytics

U maakt business analytics niet alleen voor uzelf. Het is juist een krachtig hulpmiddel binnen uw organisatie om deze te delen met uw collega’s.

Dit delen gebeurt meestal per onderwerp (finance, inkoop, verkoop) aan een groep mensen met dezelfde interesses.

U kunt dashboards delen door personen binnen uw organisatie uit te nodigen door te delen met de “Share” optie met behulp van hun e-mailadres.

Hulpmiddel = powerbi.com

Reacties zijn gesloten.