Power BI architectuur

In dit artikel gaan we in op de opzet van Power BI. Power BI is onderdeel van de Office 365 suite, maar kan ook als stand-alone dienst van Microsoft worden afgenomen.

De volgende figuur illustreert naar ons idee heel goed hoe de onderdelen van Power BI samenhangen en op welke plaats ze zitten.

Desktop (1)

We beginnen bij de de Power BI Desktop. Dit is een “fat client” die wordt geïnstalleerd op een Windows computer. Met de desktop maak je een directe verbinding met gegevensbronnen vanuit de cloud (webservices, bestanden op onedrive) of on-premise (databases, bestanden, sharepoint portals).

Daarna kun je met de brongegevens allerlei rapporten bouwen. Brondefinitie (data set), rapportdefinitie en een kopie van de brongegevens opgehaald op een bepaald moment, worden daarna opgeslagen op de computer in een Power BI bestand (.pbix).

Dan heb je de keuze om dit bestand voor jezelf te houden of beschikbaar te stellen via de cloud op powerbi.com aan een grotere groep collega’s.

Zoals wij het begrijpen en interpreteren is deze desktop versie vooral bedoeld voor business intelligence ontwikkelaars en “data scientist” (business gebruikers met heel veel kennis over data en IT).

Online dienst op powerbi.com (4,5,6)

De online dienst van Power BI is eigenlijk het kloppend hart. Het is in feite de “middleware” die data uit de “data tier” leest en zichtbaar maakt op een app of browser (light-weight clients).

In deze component zien we drie onderdelen waaruit Power BI bestaat:

  1. Gegevenssets (data sets). De data sets zijn de gegevens die voor business analytics doeleinden worden gebruikt. Dit kunnen bestanden (CSV, Excel), databases met tabellen of webservices zijn.
  2. Rapporten (reports). Rapporten zijn de visualisaties van de data. Op heel veel manieren kunt u de gegevens inzichtelijk maken. Een rapport bestaat uit 1 of meer pagina’s. Op elk van de pagina’s kunt u 1 of meer visualisaties maken. Alle visualisaties in een rapport zijn gebaseerd op dezelfde data set.
  3. Dashboards. Een dashboard is een pagina waarin u de voor u belangrijkste visualisaties bij elkaar zet om snel een eenduidig overzicht te krijgen. Dashboards kunnen meerdere rapporten bevatten. Op de dashboards kunt u complete rapportpagina’s plaatsen (live page previews) of individuele visualisaties uit een rapport.

Brongegevens (2,3)

Voor alle analytics die je wilt maken met behulp van Power BI heb je gegevens nodig. Voor Power BI zijn er diverse bronnen van gegevens:

  • cloud diensten waarvoor Microsoft connectoren heeft gemaakt.
  • bedrijfseigen data die in databases, cubes, websites of bestanden staat.
  • Microsoft’s eigen onedrive als onderdeel van de Office 365 online suite.

Om de gegevens te kunnen gebruiken uit je eigen organisatie (on-premise data) heb je een gateway nodig. Immers, het zou maar vreemd zijn als je zomaar via een clouddienst gegevens uit databases van bedrijven kunt bevragen.

In onderstaande figuur zie je een lijst van bronnen die Power BI begrijpt en ondersteunt:

Opmerking: Microsoft werkt continue aan uitbreidingen en verbeteringen van Power BI. Voor de laatste stand van zaken is het verstandig om powerbi.com te raadplegen.

Mobiele apps en browser (7)

Met de componenten die hierbij zijn opgesomd (apps voor mobiele apparaten op iOS, Android en Windows als ook browsers die inloggen op powerbi.com) kun je aan velen de business analytics tonen die zijn gemaakt.

De apps en browsers loggen in op powerbi.com met een gebruikersnaam en wachtwoord. Afhankelijk van welke zaken via powerbi.com met je gedeeld zijn, krijg je de mogelijkheid om brondata te kunnen raadplegen, en rapporten en dashboards te kunnen inzien of aanpassen.

Binnenkort gaan we in op de vele vormen van visualisaties.

Reacties zijn gesloten.