Introductie Power BI

Sinds medio 2015 heeft Microsoft een nieuwe loot in zijn business intelligence platform, waarmee het bedrijf enorm aan de weg timmert. Dit product heet Power BI, en is een suite om business intelligence visualisaties mee te maken.

Microsoft zelf omschrijft Power BI als volgt:

“Power BI is a suite of business analytics tools to analyze data and share insights. Monitor your business and get answers quickly with rich dashboards available on every device.“

De kern van het product werkt online als clouddienst, met de mogelijkheid om data van andere clouddiensten, internetbronnen en bedrijfseigen bronnen te visualiseren. Daarmee is het een datavisualisatie-tool dat direct concurreert met Tableau en Qlik. Dit is Gartner ook opgevallen, want in het ‘magic quadrant’ voor 2016 staat Microsoft samen met Tableau en Qlik in het leidende kwadrant.

Edities

Power BI is zoals gezegd vooral aanwezig als online dienst, via powerbi.com. Je kunt daar een gratis account aanvragen met enkele beperkingen. Deze beperkingen hebben vooral betrekking op de omvang van data opslag en frequentie van dataverversing. Als dit een probleem oplevert, dan kun je ook deze clouddienst afnemen tegen een kleine maandelijkse vergoeding onder de noemer “Power BI Pro”.

Naast de onlinedienst bestaat er ook een desktop versie, die vooral bedoeld is voor business intelligence ontwikkelaars en ‘data scientists’ die modellen bouwen op datasets.

In een later stadium zullen we wat meer ingaan op de mogelijkheden van deze desktop versie en het bouwen van modellen.

Tot slot bestaat er ook een app voor mobiele apparaten (iOS, Android en Windows).

Mogelijkheden

Met Power BI is het mogelijk om rapporten te maken met allerlei datavisualisaties. En vervolgens kun je deze rapporten delen met collega’s door middel van een dashboard.

Het fundament van Power BI bestaat uit drie lagen, te weten:

  1. Gegevenssets (data sets). De data sets zijn de gegevens die voor business analytics doeleinden worden gebruikt. Dit kunnen bestanden (CSV, Excel), databases met tabellen of webservices zijn.
  2. Rapporten (reports). Rapporten zijn de visualisaties van de data. Op heel veel manieren kunt u de gegevens inzichtelijk maken. Een rapport bestaat uit 1 of meer pagina’s. Op elk van de pagina’s kunt u 1 of meer visualisaties maken. Alle visualisaties in een rapport zijn gebaseerd op dezelfde data set.
  3. Dashboards. Een dashboard is een pagina waarin u de voor u belangrijkste visualisaties bij elkaar zet om snel een eenduidig overzicht te krijgen. Dashboards kunnen meerdere rapporten bevatten. Op de dashboards kunt u complete rapportpagina’s plaatsen (live page previews) of individuele visualisaties uit een rapport.

In een latere ‘post’ gaan we verder in detail in op elk van deze drie lagen.

Kijk dus regelmatig op onze site.

Reacties zijn gesloten.