Power BI optie: Visuele interacties

Bij het maken van Power BI visualisaties kun je gebruik maken van een functionaliteit die niet 1.2.3 in het oog springt: Visuele interacties.

Met behulp van visuele interacties kun je bepalen hoe de filtering van visualisaties mag doorwerken op andere visualisaties: Dus werkt een slicer als filter voor een grafiek als je een waarde kiest in de slicer, of werkt een grafiek als filter voor een tabel op dezelfde pagina?

Het standaard gedrag is dat elke visualisatie alle andere visualisaties filtert op dezelfde pagina. Dit is dan ook het meest logische gedrag. Wat moeten we dan met de visuele interacties? Laten we aan de hand van een praktisch voorbeeld kijken hoe het van nut kan zijn.

In bovenstaande figuur zie je dat we kunnen filteren met drie slicers: Jaar, maand en productcategorie.
Wanneer we nu vooral geïnteresseerd zijn in de cijfers per jaar, en dan in de grafiek altijd alle maanden willen zien voor het jaar, dan is het handig om de filtering op maand uit te zetten voor de grafiek.

Stap 1: Zet visuele interacties aan.

Stap 2: Klik op de slicer maand, en

Stap 3: Zet dan direct de filtering uit bij de grafiek.

Dit is dan het resultaat. Toch best wel een handige optie.

De filtering werkt niet meer voor de grafiek, zodat je daar altijd alle cijfers per jaar krijgt te zien. En het werkt wel op de tabel.

Reacties zijn gesloten.