Wijzigingen in ODI 12c versie 12.2.1

Eind oktober 2015 is de nieuwe versie van Oracle Data Integrator 12c (12.2.1) uitgekomen.

In deze nieuwe versie zitten een paar nieuwe mogelijkheden die het leven aangenaam maken. Het zijn geen grootscheepse wijzigingen, maar toch… (evolutie in plaats van revolutie). Een paar wijzigingen.

Integratie met Subversion

Oracle Data Integrator biedt nu integratie met Subversion ten behoeve van versiebeheer. Nu was het op zich al mogelijk om zelf versiebeheer uit te voeren op ODI door zelf een complete export van een work repository in SVN te plaatsen.

Het grote voordeel van deze integratie is dat versiebeheer nu vanuit ODI mogelijk is, en per object.

Delen van Global ODI definities

Het concept van globale objecten (zoals Knowlegde Modules, User Functions en Mapping Components) bestaat al lang in ODI. Nieuw in deze versie is dat je deze onderdelen nu met behulp van een “Check for Update” functie kunt bijwerken. Dat geldt voor libraries die door Oracle als Oracle partners beschikbaar worden gesteld via zogenaamde “Update Centers”.

Afbreken van Import / Export / Reverse Engineering acties

Een van de onhebbelijkheden van ODI is een langdurige actie (importeren, exporteren, retrofitten) die niet afgebroken kan worden. Gewoonweg om de “Cancel” knop ontbrak.

Dit is nu dus voorbij…

Partition Exchange Loading als KM

Een nieuwe Loading Knowlegde Module is nu beschikbaar om Partition Exchange Loading (PEL) te ondersteunen binnen ODI.

Vooral in Data Warehouse omgevingen met grote tabellen waarbij data van de ene naar de andere fase moet worden overgezet biedt dit snelheid bij het verwerken van de data.

Naast deze nieuwe KM zijn er ook verbeteringen doorgevoerd in bestaande KM’s die gebruik maken van External Tables of Data Pump.

Diverse verbeteringen in de ODI console

In de web user interface (de ODI console genoemd) zijn diverse nieuwe functionaliteiten ondergebracht, zoals:

  • Beheer van gebruikers en profielen,
  • Release Management en
  • Wijzigingen doorvoeren in de Topology.

Review User Activity

In het Security menu is een nieuwe optie toegevoegd, namelijk de “Review User Activity”.

Net deze nieuwe optie kunt u in de ODI Studio en de ODI Console activiteiten van ODI gebruikers bekijken, vastleggen of verwijderen.

Ondersteuning voor analytische en window functies in mappings

Analytische SQL functies zoals as PERCENT_RANK, LAST, FIRST, or LAG kunnen nu gebruikt worden in elke mapping component bij de expressies.

Reacties zijn gesloten.