BI Applications 11g (11.1.1.7.1)

Inleiding

Net voor de zomerperiode van 2013 is BI Applications 11g beschikbaar gekomen voor de “oude” ERP systemen, of beter gezegd: voor de ‘Apps Unlimited’. Deze versie wordt 11.1.1.7.1 genoemd.

Met de komst van deze versie zijn er verschillende versies voor verschillende productlijnen in omloop. In dit artikel gaan we daar allereerst op in.

Vervolgens staan we stil bij de bijzonderheden van deze versie en geven een samenvatting van allerlei artikelen die op het internet circuleren over de ‘product roadmap’.

Edities van BI Applications

BI Applications kent al een redelijk lange geschiedenis. De versie uit het pre-Oracle tijdperk is 7.8. Na de acquisitie van Siebel door Oracle in 2005 heeft Oracle het product omgedoopt tot Oracle BI Applications en zijn verschillende edities in omloop. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht:

VersieSoort bronapplicatieETL toolDatapresentatie tool
7.9.5.1Apps UnlimitedInformatica / DACOBIEE 10g
7.9.5.2Apps UnlimitedODI / DACOBIEE 10g
7.9.2 (t/m 7.9.6.2)Apps UnlimitedInformatica / DACOBIEE 10g
7.9.6.3 / 7.9.6.4Apps UnlimitedInformatica / DACOBIEE (11g)
7.9.7SAPODIOBIEE
11.1.1.5 / 11.1.1.6Fusion AppsODIOBIEE
11.1.1.7Apps UnlimitedODIOBIEE

De versies die op dit moment nog als actueel zijn te bestempelen, zijn 7.9.6, 7.9.7, 11.1.1.6 en 11.1.1.7.1.

Details van versie 11.1.1.7.1

Het eerste dat opvalt bij het bekijken van deze nieuwe versie is nieuw toegevoegde functionaliteit. Zo is de module Student analytics volledig nieuw, en zijn:

  • de verplichtingen standaard binnen Financial analytics
  • time and labor en resource management nieuw binnen Project analytics
  • indirecte onkosten ook zichtbaar te maken via Procurement and Spend analytics.

Qua functionaliteit zijn de twee analytische modules Asset Management en Manufacturing die nieuw waren in 7.9.6.4 niet opgenomen.

Voor wat betreft de techniek is er ook het nodige gewijzigd. Deze versie is volledig gebaseerd op ODI als hulpmiddel voor het ETL component. Met de komst van ODI is het ook mogelijk om Golden Gate te gebruiken als hulpmiddel om data uit de bron te repliceren in een voorportaal van het BIA data warehouse en frequenter data in te lezen (een zogenaamde Source Dependent Data Store, afgekort als SDS).

Verder zijn alle zaken rondom het configureren ondergebracht bij de zogenaamde Configuration Manager. Daarbij wordt het mogelijk om een selectie te maken uit de analytische modules, worden details van bron en doelomgeving vastgelegd, en worden de data mappings (bronwaarden vertalen naar BIA rubrieken) ingevuld via een applicatie in plaats van allerlei bestanden. In een volgend artikel zullen we verder ingaan op de werking van de Configuration Manager.

Er zitten ook wat technische beperkingen aan het gebruik van deze versie van BI Applications. Zo is het alleen maar mogelijk om Oracle als bron- en doeldatabase te gebruiken.

Roadmap (verwachtingen)

Het is de bedoeling dat op termijn – hoe lang precies is niet bekend – de verschillende edities naar elkaar toegroeien en samensmelten. Dat betekent dat de klassieke ERP systemen en Fusion Applications ondersteund worden als bron.

Ook betekent het dat de twee ETL fundamenten (ODI en Informatica Powercenter + DAC) beschikbaar komen. Het is overigens de bedoeling dat bij elke nieuwe versie eerst de variant met ODI verschijnt, en dan een korte periode daarna de variant met Informatica Powercenter + DAC.

Tot slot nog een uitspraak over de nabije toekomst: De verwachting is dat versie 11.1.1.8 in de winter van 2013-2014 verschijnt.

Reacties zijn gesloten.