ODI mapping op verschillende manieren uitvoeren

Met behulp van Oracle Data Integrator (ODI) is het mogelijk om mappings te maken om data vanuit de ene omgeving naar een andere over te brengen. Deze mappings zijn opgedeeld in twee stukken, namelijk een logische weergave (het wat) en een of meer fysieke weergaven (het hoe).

Door dit onderscheid te maken wordt het mogelijk om bijvoorbeeld productgegevens (het wat) te laden op twee manieren (het hoe):

– Een keer door alle data volledig te verwijderen (truncate) en opnieuw te laden (insert)

– Een keer door alleen de gewijzigde data te laden (incremental update).

En dat werkt dus door eenmalig het “wat” vast te leggen, en bij de fysieke weergave de juiste knowledge module met opties te zetten (“hoe”).

Reacties zijn gesloten.