ODI en/of OWB?

Heel veel klanten van Oracle die gebruik maken van tooling voor ETL, beschikken over Oracle Warehouse Builder (OWB).

In 2006 heeft Oracle een acquisitie gedaan van Sunopsis, en toen is Oracle Data Integrator (ODI) als product toegevoegd. Sinds die tijd bestaan er twee producten die beide ETL ondersteunen: OWB voor vooral klanten die een data warehouse in een Oracle database hebben staan, en ODI voor data integratie en niet-Oracle data warehouses.

Sinds ODI is er ook gezegd dat de twee producten samengevoegd zullen worden tot 1 platform. Met de komst van ODI 12c is hieraan invulling gegeven, en is ODI het platform voor de toekomst.

Producten en edities

Op dit moment zijn er verschillende soorten producten en technologieën:

  • ODI, vooral ten behoeve van data integratie in heterogene omgevingen,
  • OWB Enterprise ETL (OWB-EE) om gebruikers van OWB te laten starten met ODI,
  • ODI Enterprise Edition (ODI-EE) is een combinatie van ODI en OWB-EE,
  • Basis ETL, OWB functionaliteit die beschikbaar blijft in de Oracle database.

Wat betekent dit?

Concreet betekent deze opzet dat OWB klanten nog steeds hun code kunnen handhaven en de overstap naar ODI kunnen gaan beginnen.

Ook betekent het dat er een gefaseerde migratie naar ODI mogelijk is. Met ODI 12c is het namelijk mogelijk om de ETL code die is gemaakt met OWB op te starten vanuit ODI en te monitoren via de ODI Operator (onderdeel van de ODI Studio) of via de ODI Console (de web interface).

Daardoor is het niet nodig om direct alle code vanuit OWB om te zetten naar ODI. Met behulp van een ‘package tool’, genaamd OdiStartOwbJob, kan OWB ETL code worden uitgevoerd en gevolgd.

Op een later tijdstip (of in een gematigd tempo) kan dan worden gewerkt om alle OWB logica om te zetten in ODI logica. En dan bedoelen we dat de metadata wordt gemigreerd.

Hiervoor is ook een ‘migration utility’ beschikbaar. Zelf hebben we nog geen ervaring opgedaan met deze migration utility, maar vanuit de ervaringen uit het verleden met migraties in het algemeen is het altijd aan te bevelen om dit als project uit te voeren.

Er zullen vast wel enkele kleinigheden naar voren komen die niet met behulp van een utility in 1 keer goed omgezet worden. Dat betekent toch altijd uitvoerig testen (oude situatie versus nieuwe) en dat betekent weer een langere doorlooptijd.

Op welke termijn zal ik moeten migreren?

Op dit moment is het zo dat de OWB functionaliteit beschikbaar blijft, maar niet meer onderhouden wordt in nieuwe versies van de Oracle database. Tot en met 12c release 1 is dit nog wel het geval, maar daarna niet meer.

In de praktijk betekent dit dat u ongeveer nog 1 jaar vooruit kunt om gebruik te blijven maken van nieuwe functionaliteiten.

Reacties zijn gesloten.