Weblogic User Accounts in-sync houden t.b.v. OBIEE

Introductie

In OBIEE11g is het gebruikers- en rollenbeheer onderdeel van Weblogic. OBIEE gebruikt de gebruikersaccounts en rollen vanuit Weblogic; er wordt een soort verwijzing gelegd naar de gegevens van Weblogic. Deze verwijzing wordt gelegd met behulp van een intern uniek nummer, de zogenaamde GUID (=Generic User ID).

Wanneer u een omgeving ververst door bijvoorbeeld de repository en/of presentation catalog volledig te vervangen (vanuit de ontwikkelomgeving naar de testomgeving), dan gebeurt het wel eens dat er een probleem is met het inloggen op de doelomgeving. De oorzaak hiervan is een verschillende GUID in de ontwikkel- en testomgeving voor dezelfde gebruikersnaam. U kunt deze GUID’s weer synchroniseren door een “refresh” actie.

Verversen van de GUID’s

Het verversen (of misschien beter: opnieuw synchroniseren) van de GUID’s voor OBIEE bestaat uit een stappenplan. In dit stappenplan worden de GUID’s voor zowel de BI Server (repository) als BI Presentation Server (presentation catalog) ververst.

 • Stop de BI Server en BI Presentation Server:
  • cd ORACLE_BASE/admin/instancen/bin
  • ./opmnctl stopproc ias-component=coreapplication_obips1
  • ./opmnctl stopproc ias-component=coreapplication_obis1
 • Wijzig the FMW_UPDATE_ROLE_AND_USER_REF_GUIDS parameter in het NQSConfig.INI bestand:
  • Open het NQSConfig.INI configuratiebestand. Deze staat in de folder “ORACLE_INSTANCE/config/OracleBIServerComponent/coreapplication_obisn”.
  • Zoek naar de parameter “FMW_UPDATE_ROLE_AND_USER_REF_GUIDS” en zet de waarde op ‘YES’, bijvoorbeeld: FMW_UPDATE_ROLE_AND_USER_REF_GUIDS = YES;
  • Bewaar het configuratiebestand en sluit deze.
 • Wijzig een “ps:Catalog” element in het instanceconfig.xml bestand:
  • Open het instanceconfig.xml configuratiebestand. Deze staat in de folder “ORACLE_INSTANCE/config/OracleBIPresentationServicesComponent/coreapplication_obipsn”.
  • Voeg dan het dikgedrukte gedeelte toe tussen de tags:
</Authentication>
<Catalog>
<UpgradeAndExit>false</UpgradeAndExit>
<UpdateAccountGUIDs>UpdateAndStartNormally</UpdateAccountGUIDs>
</Catalog>
</ServerInstance>

Let er wel op dat deze tekst nog niet voorkomt. Verwijder de bestaande sectie.

 • Bewaar het configuratiebestand en sluit deze.:
 • Start de BI Server en BI Presentation Server:
  • ./opmnctl startproc ias-component=coreapplication_obips1
  • ./opmnctl startproc ias-component=coreapplicaiton_obis1

Instellingen weer ongedaan maken

 • Stop de BI Server en BI Presentation Server:
  • cd ORACLE_BASE/admin/instancen/bin
  • ./opmnctl stopproc ias-component=coreapplication_obips1
  • ./opmnctl stopproc ias-component=coreapplicaiion_obis1
 • Wijzig the FMW_UPDATE_ROLE_AND_USER_REF_GUIDS parameter in het NQSConfig.INI bestand:
  • Open het NQSConfig.INI configuratiebestand. Deze staat in de folder “ORACLE_INSTANCE/config/OracleBIServerComponent/coreapplication_obisn”.
  • Zoek naar de parameter “FMW_UPDATE_ROLE_AND_USER_REF_GUIDS” en zet de waarde weer op ‘NO’, bijvoorbeeld: FMW_UPDATE_ROLE_AND_USER_REF_GUIDS = NO;
  • Bewaar het configuratiebestand en sluit deze.
 • Wijzig een “ps:Catalog” element in het instanceconfig.xml bestand:
  • Open het instanceconfig.xml configuratiebestand. Deze staat in de folder “ORACLE_INSTANCE/config/OracleBIPresentationServicesComponent/coreapplication_obipsn”.
  • Zoek in het bestand naar de tekst “ps:Catalog” en verwijder daarin de eerder toegevoegde regels. Op zich start de Oracle BI Presentation server ook wel met deze opties, maar potentieel ontstaat er een veiligheidslek.
  • Bewaar het configuratiebestand en sluit deze.

Start alle BI servers weer op:

 • cd ORACLE_BASE/admin/instancen/bin
 • ./opmnctl startall

Vanaf dit moment moeten de GUID’s weer goed ingesteld staan voor uw BI oplossing.

Reacties zijn gesloten.