Introductie in OBIEE versie 11g

Inleiding

Dit is een artikel dat is bedoeld als introductie in Oracle Business Intelligence. Met de komst van de nieuwste versie is er het nodige gewijzigd. Voor een aantal experts reden genoeg voor een soort “product update”, maar voor velen is of wordt het een eerste introductie met een zeer mooi product.

Vandaar dit introductie artikel.

Belangrijke begrippen in de Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition 11g, hierna OBIEE genoemd

Als u aan de slag gaat met OBIEE, dan komt u onderstaande begrippen veel tegen:

 1. Weblogic

 2. Business Intelligence servers (BI server, BI Presenation Server)

 3. Repository

 4. Presentation Catalog

De begrippen worden hierna verder toegelicht.

Weblogic

Weblogic is een set aan softwarecomponenten die zich richt op de middle tier, ofwel applicatielaag in een drie-lagenmodel (client, applicatielaag en datalaag).

Het biedt allerlei componenten om business critical applicaties mee te realiseren.

Onderdelen van Weblogic zijn onder meer Identity Management, Application Server, Integration en ontwikkeltools.

OBIEE is integraal onderdeel geworden van de Oracle Fusion Middleware, en hangt daarmee ook vast aan Weblogic. Dit heeft voordelen, zoals eenzelfde look-and-feel voor allerlei applicaties, gebruik kunnen maken van hetzelfde fundament voor inloggen (identity management),

De integratie met Weblogic heeft ook een aantal nadelen. De omgeving waarop u OBIEE wilt gaan draaien wordt vele malen groter en zwaarder dan in de vorige versie van OBI (10g

Voor ontwikkelaars wordt het ook minder gemakkelijk om allerlei beheertaken uit te voeren tijdens de ontwikkelfase van een BI project met OBIEE.

Weblogic Server is onderdeel van de Application Server componenten van Oracle Fusion. Belangrijk is het gebruik van de HTTP server, de Java bouwstenen en enkele BI clients zoals BI Publisher en BI Office (MS Office plugin).

In onderstaande figuur ziet u de Weblogic componenten vooral onder de noemer “Weblogic Domain”.

Business Intelligence Servers

De tweede laag in het plaatje heeft betrekking op de BI Servers (System Components). U ziet hier de BI Server, BI Scheduler en BI Presentation Server.

De BI Presentation server is de server die eindgebruikers in staat stelt om zelf rapporten en dashboards te maken en te gebruiken.

De BI server is het kloppend hart van OBIEE, en zorgt voor een vertaling van een vraag in de Presentation Server vertaalt naar een query op een bron.

Repository

Voor de vertalingen die de BI Server moet maken maakt deze gebruik van definities die een ontwikkelaar heeft vastgelegd. De definities (metadata) worden vastgelegd tijdens een stappenplan in drie lagen in de repository, afgekort als RPD.

Het stappenplan om te komen tot een ingericht model in de drie lagen van OBIEE is als volgt:

Physical Layer

 1. Importeer de definities van de bron. Met deze stap haalt u de metadata binnen en legt u vast hoe uw bron eruit ziet.

Business Model and Mapping Layer

 1. Definieer een dimensioneel model als logisch model o.b.v. de bron. In deze stap maakt u altijd een dimensioneel model (feittabel en dimensies), ongeacht hoe de bron eruit ziet.

 2. Map het bronmodel op het dimensioneel model. In deze. U kunt wellicht begrijpen dat wanneer de bron een dimensioneel model is, dat de mapping een vrij eenvoudige stap is. Indien uw bron een transactionele database is (OLTP), dan is deze stap moeilijker, want u zult zelf de feiten en dimensies moeten onderscheiden.

 3. Definieer van de dimensies de levels en hierarchieen. In deze stap

 4. Specificeer calculaties. In deze stap geeft u aan welke afgeleide meetwaarden er zijn in uw logische model. U kunt hierbij denken aan YTD cijfers.

Presentation Layer

 1. Maak een presentatiemodel of subject area. In deze stap geeft u aan welke delen uit het logische model beschikbaar moeten komen voor eindgebruikers, zodat zij hun rapporten kunnen maken.

 2. Tot slot legt u vast hoe u wilt omgaan met security (afschermen van data voor bepaalde gebruikers of gebruikersgroepen door middel van datafilters).

De definities legt u vast met behulp van de BI Administration Tool, dat er dan zo uitziet:

De drie lagen zijn in het scherm van rechts naar links opgebouwd.

Presentation Catalog

De Presentation Catalog behoort toe aan de BI Presentation Server. Het bevat alle rapporten (analyses in OBI terminologie) en dashboards die zijn gemaakt, vandaar het woord “catalog”.

De home page van de Presentation Server ziet u hieronder.

Best Practices

Tot slot van dit artikel enkele best practices.

 1. Indien mogelijk, start dan met een Data Warehouse als bron. OBIEE ondersteunt ook andere modellen, maar in de praktijk blijken historie en performance nog steeds doorslaggevend voor het gebruik van een dimensioneel model (Data Warehouse).

 2. Denk altijd in termen van een dimensioneel model. Dit is het model waarnaar u toewerkt als logisch model.

 3. Gebruik in het business model altijd termen die aansluiten bij uw afnemers van uw BI producten.

 4. Maak altijd een subject area per logisch stermodel (feit en bijbehorende dimensies).

Reacties zijn gesloten.