De toekomst is voor applicatieve Business Intelligence

Applicatieve Business Intelligence heeft (wordt) de toekomst. Het past in de huidige trends om snellere time to market en standaardisatie.

Wat dat betreft volgt BI de trend die is ingezet met ERP implementaties. Van zelfbouw naar een standaardpakket, van standaardpakket met maatwerk naar zoveel mogelijk standaard.

Reacties zijn gesloten.